Artikler > Hvordan får man skabt et miljø hvor børn laver sange selv

Hvordan får man skabt et miljø, hvor børn laver sange selv.

 Forudsætningen for at børn går i gang med en hvilken som helst form for skabende aktivitet er, at miljøet giver mulighed for aktiviteten. Det være sig i form af de nødvendige materialer og den nødvendige opbakning og interesse fra de voksnes side.
Nyhedens interesse er ofte nok i starten, men hvis omgivelserne ikke sætter værdi i aktiviteten ved for eksempel aldrig at nævne den eller selv gå i gang med den, sker det ofte at aktiviteten ophører. Der er ingen samvær omkring fordi omgivelserne ikke ser nogen reel værdi af den pågældende aktivitet.
Har børnene fået et af LEGO´s  produkter med en forudbestemt form – eksempelvis en rumstation, hvor hver enkelt klods er tænkt sin bestemte plads og omgivelserne lægger op til at det kun er sådan produktet kan bruges, dør den kreative proces jo og går over i ren og skær reproduktion.
På samme måde med sange : hvis vi kun sætter værdi i ”rigtige” sange og ikke opfordrer til og viser, at vi godt selv kan, vil denne evne aldrig udvikles ud over rim og remse stadiet og tekstomskrivning i lejlighedssange.
På samme måde som man med største naturlighed beder børn om at tegne en oplevelse, kan man også opfordre dem til at lave en sang. Jo klarere vi udtrykker hvad vi gerne vil have frem, des lettere er det for børnene at se hvilke udtryksmuligheder vi stiller op som muligheder.
Er man fra lille oplært til at det at lave sange selv er lige så naturligt som at tegne, danse, bage eller noget helt andet, vil også denne udtryksform kunne fastholdes og udvikles.
Alle børn udvikler de færdigheder som deres miljø sætter som værdier, og hører de sang og musik i hjemmet, institutionen eller skolen vil deres lydhørhed og reproduktive evne skærpes.
Hvis børnene på samme måde er i et miljø, hvor man som det naturligste af alt selv digter sange og viser dem for hinanden som en samværsform, hvor alle bud på en ny sang bliver prioriteret, vil børnene også udvikle denne evne og selv videreudvikle og sætte større og større krav til egne sange -  alene af den grund, at de efterhånden i processen erfarer nye indfaldsvinkler, nye virkemidler og ny teknik alt efter alder og parathed.
Billeder består af streger, buer og prikker tilsat farver og med uendelige kombinationsmuligheder. På samme måde består sang af et begrænset antal toner som kan farves i stemninger, styrke, hastighed og intensitet og som jo også kan sættes sammen i et uendeligt antal muligheder. Det er gennem selvafprøvning at disse muligheder får interesse og udvikles, men forudsætningen er omgivelsernes lydhørhed og given rum og mulighed for det.
I bund og grund handler det i al sin enkelhed om bare at gå i gang. Mange vil sikkert sige : ”Ja, det er lettere sagt end gjort,” – men det er faktisk så enkelt. Man kan helt enkelt sige til børnene : ” Kan I ikke lige lave en sang om …..” og hvis stemningen er der vil de gøre det.
I en institution var man i gang med at lave en musikalsk forestilling og man ville gerne have børnene til at lave sange selv til den. Det voldte store kvaler for de voksne og de vidste ikke, hvordan de skulle gribe det an, for ingen af dem havde prøvet at lave sange  før. Personalet blev handlingslammede og anede ikke deres levende råd.
Det viste sig, at de ikke engang havde spurgt børnene. Vi talte med de voksne inde på personalestuen. Imens vi sad og fandt løsningsmuligheder kom to piger ind for at spørge om noget helt andet. Vi spurgte dem om ikke de kunne lave en sang. ”Hvad skal den handle om ? ” - spurgte pigerne tilbage, og vi foreslog, at den skulle handle om prinsesser.
Ti minutter senere kom de to piger tilbage med en færdig sang på tre vers med egen melodi og egen tekst. Medarbejderne var målløse, men man havde i skyndingen glemt at tale med børnene om det.
Hvis vi klart får sagt hvad det er for udtryksformer vi ønsker, får børnene en chance for at få prøvet dem af og få udviklet dem.
Børn bruger de udtryksformer miljøet byder på.

Michael Madsen © 2001

 
Sprogets musikalske oprindelse

Fra eksperimenter til musik

Indfaldsvinkler til at komme i gang med at lave sange med børn

Hvordan får man skabt et miljø hvor børn laver sange selv

Sproget spræller

Mellem oplevelse og læring

Tilgange til forståelse af rytme og periodefornemmelse


   

 


MICHAEL MADSEN - EMBORGVEJ 63, BOES - 8660 SKANDERBORG - +45 8788 5200 - +45 2212 7373

Print denne side