Artikler > Fra eksperimenter til musik

Fra eksperimenter til musik

Enhver form for eksperiment kræver et bredt spekter af mulighed.
Barnet kan kun eksperimentere indenfor de stofområder, det kender til og  ikke kendte elementer kan selvsagt ikke inddrages. Jo større spekter af indfaldsvinkler barnet har, des flere handle-   og udtryksmuligheder vil der være.
Er man i et miljø, hvor højdepunktet af begejstring udtrykkes lidt profant : ”Det var godt nok pænt !” og uden yderligere refleksioner er sandsynligheden for videre musisk bearbejdelse, hvor indtryk nødvendiggør nye udtryk ikke det først forekommende og med en kulturel grundholdning der er mere iagttagende end deltagende er alle odds imod de fleste børn.
Selv den dygtigste musiker kan kun improvisere og nyskabe ud fra  kendte elementer, men elementerne til inspiration kan komme fra uforudsigelig side : lyden af tallerknen som konen smadrede i forgårs, tågehornet på havnen i Singapore, vinduesviskerens konstante rytme i bilen på en regnvejrsdag, skridt i nedfalden løv, ørneskrig i bjerge – alt kan inspirere.
Sted, tid, lys, temperatur, følelse, sammenhæng – alle elementer får indflydelse og alle elementer influerer på hinanden og på de muligheder for ( musikalske ) udtryk det vil kunne få, men forudsætningen er at tænke i muligheden for udtryk.
Går man gennem barndommen i institution, skole, musikskole osv., hvor indtryk ikke nødvendigvis afføder eget udtryk, men hvor reproduktion og mekanisk korrekt gengivelse har prioritet, vil den medfødte skabende evne stækkes.
Inspiratorerne – lærere, pædagoger, musikskolelærer osv. har jo også fået deres udtryk stækket, så som modeller, inspiratorer bider det let sig selv i halen : det er en ond cirkel, hvor kun de færreste bryder igennem. De starter som den grimme ælling og kan ende som en smuk svane og blive trendsættere – for nye generationer af indtryksmodtagelige og udtryksfattige medlemmer af den jordiske menneskerace.
Ethvert udtryk er unikt og skal ikke sammenlignes med andet end sig selv. Det er et stadie på det enkelte menneskes vej til egenforståelse og livsforståelse og ingen har til dato fået patent på det rigtige.
”Man skal have gået i en anden mands mokkasiner mindst fem mil for at kunne tale med om hans vej. ” – Siger et gammelt indiansk ordsprog og det er måske lige denne respekt for den enkelte, der er grundlaget for reel forståelse for evnen til at give medmennesket mulighed for at kunne og turde udnytte sine medfødte skabende evner.
Læreren, inspiratoren, beskueren må stille sig i skaberens sted og bedømme ud fra dette synspunkt. Skaberen må på den anden side fjernes fra piedestalen som ”kunstner” ( dvs. at vi har gjort det ophøjet at skabe ) og se sit værk i lyset af beskueren, lytteren. De gensidige forudsætninger er grundlaget for de adjektive bedømmelser, som vi jo i vores del af verden lægger så meget vægt på i forbindelse med musisk skaben.
”Sig  eller skriv hvad du mener !” kunne ændres til :”syng, spil, dans, mal, mim, trom osv. hvad du mener !”
Den levende lærer, pædagog eller foredragsholder inddrager altid flere elementer end ordet.
At øve sig i at udtrykke sig med mange sprogformer – også samtidig er mere levende for alle og den bedste inspirationskilde til vores børn. – Børn gør ikke det du siger, men det du gør !
”Børn fødes med 100 sprog, men vi berøver den de 99” – ( Malaguzzi ) .

 Michael Madsen ©  2001

 
Sprogets musikalske oprindelse

Fra eksperimenter til musik

Indfaldsvinkler til at komme i gang med at lave sange med børn

Hvordan får man skabt et miljø hvor børn laver sange selv

Sproget spræller

Mellem oplevelse og læring

Tilgange til forståelse af rytme og periodefornemmelse


   

 


MICHAEL MADSEN - EMBORGVEJ 63, BOES - 8660 SKANDERBORG - +45 8788 5200 - +45 2212 7373

Print denne side